logo biomax

Terapie psychologiczne

Aparat do biorezonansu Bicom posiada w specjalnej dostawce elektronicznej 80 rodzajów programów natury psychologicznej. Są to programy polegające na odbudowie i wzmocnieniu systemu nerwowego, odblokowaniu układu nerwowego z blokad energetycznych, zniesieniu objawów towarzyszących nerwicy np. bóli żołądka, zawrotów głowy, kłuciu serca oraz programy wpływające na powstanie w organizmie pozytywnych stanów psychicznych oraz na stopniowe zmiany negatywnych cech osobowościowych na pozytywne.

Najczęściej stosowane programy to poprawa nastroju, podniesienie własnej samooceny, ukierunkowanie się na pozytywne myślenie, wzmocnienie odporności psychicznej, zwiększanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, podniesienie kreatywności, chęci do pracy oraz likwidacja negatywnych cech – nieśmiałości, braku wiary w siebie, złego nastawienia, braku poczucia własnej wartości, lęków.
Oprócz terapii biorezonansowych prowadzi się z pacjentem rozmowę , mającą na celu zdobycie przez niego samodzielnej zdolności radzenia sobie z problemami życiowymi i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów. Efekty tych terapii są bardzo często zdumiewające, a pacjenci sami twierdzą, że wizyta w naszym Gabinecie całkowicie zmieniła ich życie. Bariery, które uniemożliwiały im odnieść sukces w różnych dziedzinach życia znikają a życie nabiera sensu.

Pamiętaj ! Ty jesteś kowalem swojego losu. Tylko od Ciebie zależy czy Twoje życie będzie układać się szczęśliwie. Weź zatem ster życia w swoje ręce!

Dodaj komentarz