logo biomax

Test elektromagnetyczny

1.Computer Monitor / Visual Display Unit Emissions – monitor komputera/emisja wizualnych wyświetlaczy
2.Electricity – elektryczność
3.Electricity High Voltage – wysokie napięcie elektryczne
4.Electro-Magnetic Field – pole elektromagnetyczne
5.Extremely Low Frequency Radiation (ELF) – promieniowanie o wyjątkowo niskiej częstotliwości / fale radiowe 3-30 Hz /
6.Fluorescent Light – światło fluorescencyjne / popularne świetlówki zawierające rtęć /
7.Microwave 750 MHz – mikrofafa 750 MHz
8.Mobile Phone 900 MHz – telefon komórkowy 900 MHz
9.Mobile Phone 1200 MHz – telefon komórkowy 1200 MHz
10.Mobile Phone 1800 MHz – telefon komórkowy 1800 MHz
11.Mobile Phone Mast G3 – maszt telefonii komórkowej G3
12.Satellite Television Radio Waves – fale radiowe telewizji satelitarnej
13.Tetra Mast Radiation – promieniowanie Tetra
14.Television Emissions – emisje telewizyjne