logo biomax

Test identyfikacyjny

Test identyfikacyjny –

– obciążenia organizmu pasożytami, pestycydami, bakteriami , wirusami , metalami ciężkimi , środkami chemicznymi itd

Bakterie
Pałeczka krztuśca
Borrelia
Campylobacter coli
Campylobacter pylori
Chlamydia trachomatis
Dyspepsie-coli
Enterobacter
Enterokokus
Pałeczka okrężnicy
Pałeczka grypy
Pałeczka zapaleia płuc
Legionella pnumoniae
Dwoinka nieżytowa
Dwoinka rzeżączki
Dwoinka zapalenia opon mózgowych
Paciorkowiec zapalenia płuc
Paciorkowiec mucosum
Odmieniec
Odmieniec rettgeri
Pałeczka ropy błekitnej
Salmonella D
Salmonella TP
Pałeczka duru mysiego
Pałeczka krwawa
Gronkowiec biały
Gronkowiec złocisty
Paciorkowiec hemolizujący
Paciorkowiec zieleniejący
Paciorkowiec zieleniejący
Metale
Aluminium
Arsen
Beryl
Rtęć
Kadm
Chrom
Nikiel
Kobalt
Miedź
Palad
Ołów
Robaki
Glista ludzka
Owsiki
Tasiemiec nieuzbrojony
Pierwotniaki
Motylica wątrobowa
Lambila motylowa
Rzęsistek
Insekty
Pszczoła
Komar
Osa
Pestycydy
Aldrin
Atrazin
CKW-mix
DDT
Dieldrin
Dichlorvos
Endosulfane
Hexachlophene
Lindan
Malathion
Methoxychlor
Paraquat
Parathion
Pyrethroids: Cyflutrin, Fenvalerate, Permethrin, Tetramethrin; Trichlorphenoxy acid
Przemysłowe środki chemiczne
Carbendazim
Di-Isocyanates (DHI)
PCB-mix
Pentachlorphenol
Rakotwórcze
Aflatoxin
Aniline
Benzopyren
Dimethylitrosamin
Candida
Candida albicans
Candida crusei
Candida parapsilosis
Różne środki chemiczne
Phthalic acid
Phthalic acid ehtyl hexyl ester (DEHP)
Thiomersal

Dodaj komentarz